موسيقى

Cheb BELLO Avec La Colombe Hna Yendmou 3lina حنا يندمو علينا 2021

Cheb BELLO Avec La Colombe Hna Yendmou 3lina حنا يندمو علينا 2021

Clavier: Amine La Colombe
Paroles: Youcef Parolé
Percussion: Reda Rifak
Mixage: Mohamed Hamrawa
Camera Montage: Rami Zaoui

تعليقات: 888 

    التالى